Úvodní strana O nás Jídelní lístek Akce Kontakty

Jídelnu "POHANKA - jídelna pro zdraví" provozuje firma PETRIVA s.r.o.

Sociální firma PETRIVA s.r.o. vznikla v dubnu 2013 za účelem vytvořit pracovní místa pro lidi, kteří jsou na běžném pracovním trhu nějakým způsobem handicapováni – věkem, dlouhodobou nezaměstnaností, zdravotními omezeními apod., a tudíž hledají pracovní uplatnění velmi obtížně. Těmto lidem – našim zaměstnancům, chceme věnovat všestrannou péči tak, aby se bezproblémově zařadili do běžného pracovního procesu a získali tak základní sociální jistotu - práci.
Naším hlavním cílem je tedy vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Neméně důležitými cíli jsou:

- vybudování provozovny, která bude poskytovat zdravé stravování

- vybudování dalšího zázemí pro sociální dialog

- začlenění sociální firmy PETRIVA s.r.o. do pardubického regionu - chceme se podílet na řešení problémů v sociální

oblasti,napomáhat místnímu rozvoji, zapojit se do dobrovolnictví, přispívat k odbourávání předsudků

Jídelna POHANKA - jídelna pro zdraví osloví široké spektrum strávníků, kteří mají zájem se zdravě stravovat. Pokrmy budou připravovány ze sezónních surovin v souladu se zásadami zdravého stravování. Najdete u nás i zdravě připravené maso. Naším podnikáním chceme podpořit i regionální dodavatele surovin – drobné farmáře, menší firmy apod.
V budoucnu plánujeme rozšíření aktivit naší sociální firmy v podobě nabídky workshopů, seminářů, konferencí, setkání, pravidelných akcí – cvičení, edukativních programů pro školy a školská zařízení. Návštěvník by u nás měl mít možnost nechat si zpracovat jídelníček, poradit se, jak dosáhnout lepší tělesné i duševní kondice.